Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg med fremragende forskning gjennom flere år. Forskningsprisen er svært anerkjent i kreftforskningsmiljøet, og har blitt delt ut siden 1992.

Kristensen har i en årrekke forsket på genetikk og brystkreft gjennom utvikling av avanserte modeller for analyser av store mengder data. Hun leder i dag en forskningsgruppe som har som mål å finne bedre og mer effektive måter å diagnostisere og behandle brystkreft på.

Les stort intervju med prisvinneren

Kristensens forskning er innovativ og nyter stor respekt i fagmiljøene, både nasjonalt og internasjonalt.

– En vitenskapelig anerkjennelse  

– Prisen er en vitenskapelig anerkjennelse for fremragende forskning og verdsettes svært høyt blant våre kreftforskere, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

– Årets vinner har hatt svært god kvalitet på sin forskning og derfor også fått forskningsmidler fra Kreftforeningen tidligere. Vi deler ut denne prisen for å stimulere til videre forskning, sier Ryel. 

– Vi prøver å finne markører, enten i svulst eller fra blod, slik at vi, ut fra alle som har samme karakteristika og har fått et gitt medikament tidligere, kan si hvem som vil og hvem som ikke vil ha nytte av et bestemt legemiddel. (Foto: Nicki Twang)

Kristensen er forfatter eller medforfatter av 276 vitenskapelige publikasjoner. Hennes forskning bindes sammen i et ønske om å forstå hva som skjer på de forskjellige nivåene i en celle; hva som gjør at den blir en kreftcelle, til at den vokser, til at den blir en invaderende kreftcelle og til at den blir resistent mot behandling. 

– Dette var stort og overveldende! En varm takk til Kreftforeningen og til de mange forskerne som har samarbeidet med meg og gjort prosjektene mine mulige å gjennomføre, sier Vessela Kristensen.

Prisen er på én million kroner. Kristensen jobber ved Avdeling for klinisk molekylærbiologi på Akershus universitetssykehus, ved Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.

Hans Majestet Kong Harald overrakte mandag prisen til brystkreftforsker Vessela Kristensen.

Se tidligere vinnere av prisen

For mer informasjon, kontakt:
Terje Mosnesset
presserådgiver i Kreftforeningen
tlf. 995 04 261