Kreftforeningen har reagert sterkt på virksomheten og på navnelikheten til deres egen organisasjon og vil etter sommerferien levere en stevning mot Kraftforeningen.

- Vi har flere ganger vært i kontakt med dem. Men de har avslått våre anførsler, og sagt at om vi ikke betaler for at de endrer navn, må vi bare gå til sak, sier Christine Schjerven, advokat i Kreftforeningen.

- Vi har fått flere henvendelser fra publikum som reagerer på at Kraftforeningen legger seg så tett opp til vårt navn. Dette bekrefter at forvekslingsfaren er stor. Vi har selvsagt ikke monopol på verken kreftsaken, å samle inn penger til den eller gi råd og veiledning til kreftrammede.

- Vi stevner Kraftforeningen fordi vi er opptatt av at giverne skal vite hva og hvem de gir til og hvem de får råd fra. Vi ønsker ikke at noen skal tro at de gir til oss når de faktisk ikke gjør det, sier Schjerven. Kreftforeningen er spesielt opptatt av å unngå forveksling fordi de mener Kraftforeningen og Krefttelefonen selger produkter og tjenester og kommer med helsepåstander som ikke kan dokumenteres. - Det vil vi ikke assosieres med, sier Schjerven.

Etter at Bergens Tidende tok kontakt med personene bak Kraftforeningen får de opplyst at organisasjonen blir lagt ned.

Frimann Nordvik i Cancer Management, som driver Krefttelefonen sier til Bergens Tidende at Kraftforeningen nå vil bli lagt ned.

– Foreningen ble startet for å samle inn penger slik at folk skulle slippe å betale behandlingsreiser til utlandet selv. Vi har ikke noe behov for å legge oss ut med Kreftforeningen eller få negativ oppmerksomhet. Jeg regner med at søksmålet bortfaller når vi nå legger Kraftforeningen død, sier han.

Innsamlingskontrollen reagerer

Også Innsamlingskontrollen har reagert på virksomheten, og har plassert Kraftforeningen på sin OBS-liste over organisasjoner de advarer mot å gi penger til.

– Det har ikke vært mulig å komme i kontakt med organisasjonen per telefon og de har ikke svart på e-post fra Innsamlingskontrollen. De har valgt et navn som spiller på forvekslingsfare, kraft, kreft, krafttak mot kreft. Dette har vi også tatt opp med dem, men det har heller ikke Kraftforeningen kommentert. De har også en telefonservice som har et navn som kan forveksles med Kreftforeningens, skriver Innsamlingskontrollen i sin begrunnelse.

Les mer om saken hos BT