Målet med årets aksjon er å gi kreftpasienter med uhelbredelig kreft flest mulig leveår og best mulig livskvalitet. Det skal vi oppnå gjennom forskning og tilbud for pasienter og pårørende. Svært mange lever i dag med en kreftsykdom de ikke kan bli friske av, en uhelbredelig kreft.

I 2015 fikk flere enn 32 500 personer i Norge kreft. Takket være forskning kan vi for første gang si at flere enn 70 prosent overlever. Likevel dør det nesten 11 000 hvert år. Årets aksjon handler om å gi dager til livet, og liv til dagene.

 

Leve lengst mulig

- Folk med uhelbredelig kreft er helt vanlige folk, men uhelbredelig kreft gjør at livet ikke kan fortsette som vanlig. Hverdagen blir preget av usikkerhet. Noen begynner å forberede seg på smerter, isolasjon og dårlig økonomi. De kan bli redde og trekke seg tilbake, mens andre finner fornyet livskraft og ønsker å fylle den siste tiden med verdifulle opplevelser. Ingen av reaksjonene er mer riktig eller feil.

- Vårt mål er at denne sammensatte pasientgruppen skal få leve lengst mulig og oppleve god smertelindring, omsorg og livskvalitet. Livets siste fase skal være verdt å leve, sa generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel da hun sparket i gang årets Krafttak mot kreft sammen med Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Håper på 40 millioner

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon. Dette er på mange måter hele Norges dugnad i kampen mot kreft.  Årets innsamlingsmål er på 40 millioner kroner. Over 20 000 bøssebærere vil være i sving i løpet av mars, og majoriteten av disse er russ. Helseminister Høie håper mange vil støtte saken.

- Kreft angår oss alle. Alle kjenner noen som har kreft, eller som er pårørende. Kreft bryr seg ikke, men jeg håper mange bryr seg når Krafttak mot kreft ringer på døren, sier han.

Høie peker samtidig på at helsevesenet må bli flinkere til å snakke om å mestre sykdom.

- Kreftbehandlingen er i en rivende utvikling, og flere vil leve lenger med kreften. Vi skal kurere når vi kan, men når vi ikke kan må helsevesenet bli flinkere til å bidra med til mestring. 

 

7 av 10 overlever

Ryel peker på at en betydelig del av pengene som samles inn under Krafttak mot kreft går til noen av landets ledende kreftforskningsmiljøer. Stadig nye forskningsgjennombrudd resulterer i bedre behandlingsmetoder og bedre medisiner. Det betyr at stadig flere blir friske.

- I dag kan vi faktisk slå fast at så mange som 70 prosent overlever. Men forskning er viktig også for dem som i dag ikke kan bli friske. Bedre livsforlengende behandling kan bety flere dager til livet – og at dagene som er igjen, blir gode, sier hun og oppfordrer:

- Ta godt imot våre bøssebærere og støtt opp om årets aksjon. La oss gjøre uhelbredelig levelig!

 

  • Hvert år får flere enn 32 500 nordmenn kreft.
  • Krafttak mot kreft er Kreftforeningens bøsseaksjon som blir gjennomført for 12. år på rad. Årets innsamlingsmål er 40 millioner kroner.
  • I år går pengene til forskning på livsforlengende behandling og til bedre tilbud til dem som lever med uhelbredelig kreft.
  • Over 20 000 bøssebærere vil besøke norske hjem i aksjonsukene
  • www.krafttakmotkreft.no