I 2015 ble 32 592 nye krefttilfeller registrert blant den norske befolkning. 17 498 menn og 15 094 kvinner fikk kreft i fjor. 

For alle aldre samlet sett er de vanligste kreftformene blant menn prostatakreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft og blærekreft. For kvinner er de vanligste kreftformene brystkreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft og føflekkreft.

At flere kreftformer øker, henger sammen med at vi blir eldre og at vi er flere som lever lenger. De neste 15 årene vil antall krefttilfeller i aldersgruppen 70+ øke med 67 prosent.

De nye krefttallene viser også at overlevelsen øker, både fordi vi oppdager kreft tidligere og fordi behandlingen blir bedre.

Kreftregisteret har mer informasjon om de nye krefttallene.

Var denne siden nyttig?