Det nye prosjektet som har fått støtte er Ingunn Hatlevolls "Fysisk aktiv under kreftbehandling", som skal foregå ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Formålet med prosjektet er å finne ut om et tilrettelagt treningsprogram og kostholdsveiledning kan bidra til å redusere fatigue, nevropati og andre bivirkninger av kreftbehandling, bedre livskvalitet, komme raskere tilbake i jobb og på sikt bedre resultatet av selve kreftbehandlingen.

 

I tillegg vil forskerne gjennom prosjektet oppnå god samhandling mellom lege, fysioterapeut og ernæringsfysiolog ved sykehuset og Frisklivssentral, fysioterapeut og kreftkoordinator i kommunene som skal følge opp de pasientene som trekkes ut til tiltaksgruppe.

 

Disse pågående prosjektene har fått videre finansering for 2018:

 

  • Hanne Stensheim, Kreftregisteret: «Kreft og graviditet».
  • Ruby Kollerud, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering: «Kreft hos barn og unge voksne».
  • Ragna Stalsberg, NTNU: «Brystkreftstudier og sosial gyldighet».
  • Jon Arne Sandmæl, LHL-klinikkene Røros: «Livsstilsintervensjon for hode-halskreft».
  • Rikke Tokle, Folkehelseinstituttet: «Bruk av elektroniske sigaretter i Norge».
  • Anne-Tove Brenne, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, «Orkdalsmodellen - samhandling for bedre kreftomsorg».
  • Richard Massey, OUS Rikshospitalet: «Hjertefunksjon og livskvalitet hos unge».
  • Hanne Bersvensen, UNN: «Seneffekter etter lymfekreftbehandling».