Bakgrunnen er at Kongen er Kreftforeningens beskytter – et beskytterskap som fra 1. januar i år ble forlenget med en ny fem-årsperiode. 

Styreleder i Kreftforeningen Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og generalsekretær Anne Lise Ryel.

Anne Lise Ryel og Gunn-Elin Aa. Bjørneboe fortalte under audiensen litt om hva det arbeides med i Kreftforeningen for tiden, blant annet om Krafttak mot kreft som nettopp er avsluttet og om Kong Olav Vs Kreftforskningspris som deles ut 6. juni.

Kongen deler hvert år ut denne prisen på vegne av Kreftforeningen. Sist gang Kreftforeningen hadde foretrede på Slottet var 1. februar 2013. 

- Vi er stolte og takknemlige over at Kongen er vår beskytter. Dette er en ære, og slett ingen selvfølge. Det er mange organisasjoner som ønsker et slikt beskytterskap, sier Anne Lise Ryel. - Dette er av stor betydning for oss og er med på å styrke vårt omdømme. Kongens engasjement betyr svært mye for kreftsaken.

— Vi setter spesielt stor pris på at Hans Majestet prioriterer å dele ut Kong Olav Vs kreftforskningspris, som er blitt delt ut siden 1992, sier Ryel.

Kongen har vært Kreftforeningens beskytter siden 2005. For at beskytterskap skal kunne innvilges, bør organisasjonen være godt etablert, ha ordnet økonomi og ikke være kontroversiell. Normalt blir det innvilget beskytterskap for en periode på fem år om gangen.