– Dette samarbeidet er like viktig som det er spennende. Vi skal sammen bidra til å skape forståelse for hvordan ny teknologi er viktig for å løse fremtidens helseutfordringer generelt og hvordan Watson spesielt kan bli en unik hjelper for å gi bedre kreftbehandling, sier Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel.

Det var på Abelias møte under Arendalsuka om hvordan fremtidens løsninger skapes gjennom utradisjonelle samarbeid, at Kreftforeningen og IBM ikke lot det være med praten, og signerte en rykende fersk samarbeidsavtale.

– Med brukerens behov som utgangspunkt må alle gode krefter både i offentlig, privat og ideell sektor jobbe sammen. Vi har ulik kompetanse, men samme mål – å løse kreftgåten. Slike partnerskap gir bedre resultater, større synlighet, engasjement og eierskap. Denne avtalen er et godt eksempel. Vi kan ikke bare prate. Vi må «walk the talk», fortsetter Ryel.

Hun får ubetinget støtte fra Administrerende direktør i IBM Norge, Arne Norheim.

– Kunstig intelligens redder liv. Vi inngår samarbeidsavtalen med Kreftforeningen for å bidra til økt kunnskap om kreft. Gjennom avtalen skal IBM dele sin erfaring og vise frem teknologi som bidrar til mer presis diagnostisering og persontilpasset behandling. Partnerskapet med Kreftforeningen er ideelt for å sikre at kunnskap om Watson-teknologien kommer hele Norges befolkning tilgode, sier Norheim.

For mer informasjon: Erik Vigander, kommunikasjonssjef i Kreftforeningen, 901 33 771, erik.vigander@kreftforeningen.no.