Neste uke går det nasjonale arrangementet Arendalsuka av stabelen, hvor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre til viktige diskusjoner om både nåtid og fremtid.  Vi er til stede for å tale de kreftrammedes sak, og vil spesielt løfte frem problemstillinger knyttet til persontilpasset medisin, ulikhet i helse, digitalisering, og pasientrettigheter. De siste årene, og spesielt nå i 2019, har disse temaene vært høyst aktuelle. For selv om stadig flere overlever sin kreftsykdom, blir flere og flere nordmenn rammet av kreft. Det setter hele helsevesenet vårt på prøve. For å kunne håndtere fremtidens økende antall kreftpasienter og sørge for at hver enkelt får den beste kreftbehandlingen- og omsorgen, må bedre systemer og lovverk på plass. Og det haster!

Dette vil vi benytte Arendalsuka til å løfte frem for sentrale beslutningstakere, gjennom de arrangementene vi er en del av. Vi håper du vil komme og høre – og hilse – på oss i løpet av uken.

Vi er til stede på disse møtene under Arendalsuka 2019:

 

Dato og tid

Møtetittel

Arrangører

Tirsdag 13. august

09:00-10:00

Helsetjenester på nye måter – alle vil, hvordan skal vi få det til?

SINTEF, NTNU

 

 

 

Onsdag 14. august

10:00 – 11:30

Er blodforgiftning glemt av helsenorge?

Geminisenter for Sepsisforskning, SINTEF

Onsdag 14. august

10:00-14:00

Unge oppfinnere: Fremtidens kreftmedisin gjennom barns fantasi

Kreftforeningen, BMS

Onsdag 14. august

12:45 – 14:15

 

INSPIRE: Hva skjer med helsetjenesten når vi får fasiten om bruk av kreftlegemidler? 

Kreftforeningen, Kreftregisteret, LMI

Onsdag 14. august

15:00 – 16:00

Legemidler: Billigst mulig – til hvilken pris?

Pfizer, Bayer

Onsdag 14. august

15:15 – 16:15

Fake news!: «Alle i Norge har lik tilgang til helsetjenester»

Kreftforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening

Onsdag 14. august

15:30 – 16:30

JA til pakkeforløp hele veien hjem – er kommunene klare?

Kreftforeningen, Revmatikerforbundet, LHL, Novartis

 

 

 

Torsdag 15. august

08:00 – 10:00

Det går fort fremover for persontilpasset kreftbehandling i Norge – La oss henge med!

Kreftforeningen, OCC, LMI,

Torsdag 15. august

13:30 – 14:30

Podkast: Kreftbehandling med genterapi – hvor går vi?

Kreftforeningen, Radforsk, Bioteknologirådet

Torsdag 15. august

16:00 – 17:00

Én innbygger – én journal: Hva skal til for å lykkes?

Kreftforeningen, FFO, KS