I statsbudsjettet foreslås kun en prisjustering av avgiftene på røyk og snus. Ryel mener dette ikke er tilstrekkelig.

– Vi har ikke sett den nedgangen i tobakksbruk de siste årene som vi hadde ønsket. Derfor er vi utrolig skuffet over at regjeringen ikke benytter seg av økte avgifter, som vi vet er det mest effektive virkemiddelet, og at det heller ikke legges opp til en ny tobakksstrategi. Det er helt nødvendig for virkelig å få folk til å slutte å røyke, sier hun.

Innfører tarmkreft-screening
Generalsekretæren er imidlertid svært fornøyd med at regjeringen ønsker å innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft i 2019, og følger opp med nødvendige bevilgninger.

– Tarmkreft er en av de største kreftformene vi har. Hvert år dør 1 200 personer av sykdommen. Et screeningprogram vil gjøre at vi oppdager kreft på et tidligere stadium – som igjen reduserer dødelighet av tarmkreft. Dette vil kunne redde opp mot 300 liv i året, sier Ryel.

Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet
Hun er også glad for at det settes av 2,7 milliarder kroner til nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.

– Vi har lenge jobbet for et nytt bygg på Radiumhospitalet. Det er hårreisende at pasientene i dag behandles i bygninger som er gamle, lite funksjonelle og i svært dårlig stand i det som skal være Norges fremste kreftsykehus.

Tilskudd til Kreftlinjen
Som en siste gladmelding i årets budsjett, trekker Ryel frem forslaget om en vesentlig økning til Kreftlinjen.

– Kreftlinjen er en viktig informasjonstjeneste som driver rådgivning, veiledning og støtte til kreftpasienter og pårørende. Her sitter både sykepleiere, sosionomer og jurister med høy kompetanse. Det er gledelig at Kreftlinjen får 700 000 i økt støtte, sier Ryel.