Utstillingen om antibiotikaresistens, Henger i en tynn tråd, preget Kreftforeningens Vitensenter fra februar til slutten av august og ble godt besøkt. Utgangspunktet for utstillingen var et ønske om å redegjøre for fakta og myter rundt antibiotika og antibiotikaresistens. Hvordan kan vår bevissthet rundt antibiotika og de valgene vi tar, påvirke samfunnet og folks helse i årene som kommer? For mange kreftpasienter er antibiotika under behandling helt avgjørende, og flere kreftbehandlinger lar seg ikke gjennomføre uten virksom antibiotika. Kreftforeningen jobber for å bremse resistensutviklingen i Norge og samarbeide med utenlandske aktører. Samtidig er det viktig at det forskes på både nye antibiotika og erstatninger for antibiotika i fremtiden.

WHO fattet interesse for utstillingen og ønsket den til København. I anledning World Antibiotics Awareness Week 2018, åpnet utstillingen i engelsk versjon i dag, 12. november. Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel holdt åpningstalen.

– WHO spiller en viktig rolle for at vi skal kunne jobbe sammen over landegrensene, sa hun. 

Utstillingen skal etter planen videre til WHO i Geneve neste år.

Utstillingen ble offisielt åpnet av Dr Nedret Emiroglu fra WHO/Europa og Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen.