Prisen ble overrakt av H.M. Kong Harald V på vegne av Kreftforeningen. Prisvinner Seglen er i dag forsker ved Centre for Molecular Medicine Norway ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for sin innsats innen kreftforskning. Seglen har forsket på autofagi og dens rolle i kreftutvikling. Autofagi er cellens eget system for søppelsortering og resirkulering, og sørger for at cellen holdes i balanse og at dens farlige avfall blir fjernet for å hindre blant annet kreftutvikling. Prisen er på 1 million kroner.

Forsker i verdensklasse 
Kreftforskningsprisen deles ut av Kreftforeningen til forskere som har utmerket seg gjennom flere års innsats for et bedre liv for svært mange mennesker.

– Årets vinner er en kreftforsker i verdensklasse. Hans arbeid er bygget videre på av forskere verden over, noe som er viktig for at resultatene skal komme pasientene raskere til gode, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen. 

Prisen deles ut hvert år for å stimulere til videre forskning.

– Dette er en utmerkelse som betyr at du har gjort en fremragende innsats både i Norge og internasjonalt, sa Ryel under utdelingen i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo i går.

Kan gi nye kreftmedisiner
Prisvinner Seglen trakk frem at prisen er en viktig anerkjennelse av den store betydningen av medisinsk grunnforskning.

– Skal vi vinne kampen mot kreft, trenger vi solid kunnskap om grunnleggende biologiske mekanismer. Les om Per Ottar Seglen og hans tidlige interesser for alt som er levende, om hvorfor han ble kreftforsker og hva som driver ham videre etter over 50 år som forsker.

– Grunnleggende kunnskap om en viktig vekstregulerende prosess som autofagi vil forhåpentligvis kunne gi oss nye kreftmedisiner som stopper kreftcellevekst, sa Seglen. Han la også vekt på at tildelingen vitner om et behov for mer kunnskap, og dermed videre forskning.

–  Jeg føler meg svært beæret og takknemlig for at foreningen nå har tildelt meg Kong Olav Vs kreftforskningspris, sier Seglen.

Til stede under tildelingen var også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han benyttet anledningen til å hylle forskningen.

– Forskning handler om liv, den gir liv og angår hverdagen vår, sa han, og la vekt på at for flere krefttyper er overlevelsesraten mer enn doblet siden 70-tallet.

– Og det er takket være den løpende kunnskapsutviklingen som Per Ottar Seglen er én av mange bidragsytere til, sa Røe Isaksen.