Ofte erfarer vi at på spesielle merkedager kan vi få gjennomslag for saker vi har jobbet lenge med. I dag er det 8. mars, og regjeringen presenterer tre tiltak for kvinnehelse, som vi har løftet frem over flere år.

Vi er glade for at regjeringen vil vurdere å invitere flere aldersgrupper til mammografiscreening.  I dag blir alle kvinner mellom 50-69 år inkludert. International Agency for Research on Cancer (IARC) har allerede konkludert gjennom flere studier at det er tilstrekkelig kunnskap til, og funnet gode beviser for, å kunne si at mammografiscreening kan redusere brystkreftdødeligheten også for kvinner i aldersgruppene 70-74 år og 45-49 år.

Mange kvinner vil få en raskere avklaring når HPV-test skal erstatte celleprøven for alle mellom 34 og 69 år i screeningprogrammet mot livmorhalskreft, og de som tester negativt kan vente fem år med å ta neste test. Kvinner som tester positivt vil bli fortere fulgt opp. Avgjørelsen er ingen nyhet, men like fullt er det svært positivt. Kvinnen vil ikke merke noe forskjell ved selve prøvetakingen, den vil fortsatt tas fra livmorhalsen ved en gynekologisk undersøkelse på samme måte som i dag. Forskjellen ligger i analysemetoden av denne prøven i laboratoriet.

Vi applauderer også at regjeringen trekker frem det internasjonale perspektivet på kvinnedagen, og  løfter frem vaksinasjon i denne sammenhengen. Vi har lenge samarbeidet med norske myndigheter og den globale vaksinealliansen GAVI for å få HPV-vaksinen mot livmorhalskreft inn som en del av deres samarbeid med utviklingsland. Det er viktig å få økt oppmerksomhet for det globale behovet for denne kreftvaksinen. For, mens vi i Norge er på god vei mot å utrydde livmorhalskreft takket være nye diagnostiske verktøy og HPV-vaksinering, tar kreftformen globalt livet av omlag 311 000 unge kvinner hvert år, hvorav nesten 90 prosent i lavinntektsland. Livmorhalskreft er en dødsdom mange steder i verden.

Signalene i kvinnehelsestrategien gir oss forventninger til at Norge skal fortsette å være en sterk pådriver for at GAVI skal styrke sitt arbeid på dette området i årene fremover.