– Før døde nesten alle av kreft. Nå overlever to av tre. Uten virksom antibiotika kan fremtidens kreftbehandling rykke tilbake til start, sier vår generalsekretær, Anne Lise Ryel.

Hun peker på at feil bruk og overforbruk av antibiotika fører til utvikling av resistente, altså helt motstandsdyktige bakterier. Dermed har legene ingen kur å gi pasienter som får alvorlige infeksjoner.

Risikoen for å få en alvorlig infeksjon er overhengende når man behandles for kreft. Ved kirurgi kan det oppstå infeksjoner i operasjonssåret. Ved strålebehandling dreper ikke strålingen bare kreftceller, men også nærliggende friske celler som var en beskyttende barriere mot infeksjoner. Og cellegift, som brukes til å stoppe veksten av kreftceller, svekker immunforsvaret kraftig.

Frykter antibiotika uten effekt

– I bakhånd har kreftlegene heldigvis et effektivt botemiddel mot infeksjonen – antibiotika. Vel, nå har vi det, men dessverre går vi en fremtid i møte hvor denne effekten kan bli kraftig vannet ut, og i verste fall helt nøytralisert, sier Ryel.

Nå intensiverer vi vårt arbeid mot antibiotikaresistens og arrangerte i dag, onsdag 14. juni, møte med helseministeren og norske eksperter.

– Antibiotikaresistens vil slå beina under alle de fremskrittene vi har gjort innenfor kreftbehandling. Dette er vår tids største trussel mot kreftbehandling. For hva hjelper det med revolusjonerende livsforlengende immunterapipreparater, hvis pasientene dør av en «simpel bakteriell infeksjon» tidlig i behandlingsløpet, spør Ryel og legger til:

– Dersom vi skal klare å forhindre en slik utvikling, må vi handle i dag. Erkjennelsen av hva dette vil ha å si for kreftpasienter er et viktig utgangspunkt for oss i Kreftforeningen, og derfor lanserer vi i dag en internasjonal kampanje rettet mot alle organisasjoner som er opptatt av kreftsaken; Vi må reversere denne dramatiske utfordringen, for dette vil berøre oss alle.

Les mer om kampanjen her.

Må redusere antibiotikabruken

Helseminister Bent Høie er glad for at Kreftforeningen er med på laget i kampen mot antibiotikaresistens.

– Det er veldig bra at Kreftforeningen tar et tydelig ansvar, og setter dette på dagsorden overfor sine søsterorganisasjoner internasjonalt. Det internasjonale samfunnet må sørge for at flest mulige land fører en politikk som minsker antibiotikabruken, sa Høie på møtet.