Legemiddelmangel er dessverre et økende problem. Ikke bare i Norge, men i hele verden. De vanligste årsakene til mangelen er:

  • tekniske produksjonsproblemer hos produsenten
  • at legemiddelet av ulike grunner blir trukket fra markedet
  • at etterspørselen øker så mye at produsenten ikke klarer å levere nok varer

Legemiddelprodusentene har plikt til å informere Legemiddelverket om alle tilfeller av avbrudd i forsyningen til det norske markedet. Dette gjelder for legemidlene som har markedsføringstillatelse i Norge.

Ettersom de aller fleste legemidler produseres i utlandet er det ofte lite vi kan gjøre i Norge for å påvirke situasjonen. Mesteparten av både legemidler og råvarer til disse produseres utenfor Europa, blant annet i India og Kina. Legemidler som selges innen EU/EØS-området er underlagt strenge kvalitetskrav og når produksjonen ikke tilfredsstiller disse kravene kan varene ikke selges eller brukes til å behandle pasienter.

Statens legemiddelverk samarbeider likevel tett med andre myndigheter, legemiddelprodusenter, -grossister, pasientorganisasjoner, leger og apotek for å finne raske og gode løsninger til det beste for pasienten. Tiltak som igangsettes kan medføre rutineendringer i sykehus og bytte av legemiddel for bestemte pasientgrupper.

Det er etablert et Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap ved Oslo Universitetssykehus som følger mangelsituasjonen nøye og gir nasjonale råd til andre helseforetak og sykehusapotek vedrørende håndtering av disse. Rasjonering og prioritering av kritiske mangelsituasjoner gjøres i samarbeid med sykehusene rundt om i Norge, slik at tilgjengelig legemiddel fordeles på en rettferdig og gjennomtenkt måte.

Det jobbes samtidig bredt internasjonalt for å utvikle et samarbeid for håndtering av legemiddelmangel. Legemiddelverket deltar i flere av disse forumene, samt i et nordisk samarbeid. Både EU og WHO har nå dette temaet på dagsorden.

Råd til deg som pasient

  • Dersom du ikke får legemidlet legen har forskrevet eller tilsvarende legemiddel på apoteket, kan det hende den er tilgjengelig hos en annen apotekkjede.
  • Dersom det er mangel på legemidlet du bruker i hele Norge, kan det hende du får en utenlandsk pakning av samme legemiddel på apoteket. Disse kan ha et annet navn eller et annet utseende enn du er vant til.
  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.