Prostatakreftforeningen har i en årrekke jobbet aktivt for at legemidler mot erektil dysfunksjon, også omtalt som ereksjonssvikt, skal fjernes fra listen over sykdommer/tilstander som er unntatt fra refusjon i legemiddelforskriften i tilfeller hvor ereksjonssvikten kommer som et resultat av en alvorlig underliggende sykdom. 

– Endelig har vi lykkes med dette arbeidet, sier styreleder i Prostatakreftforeningen Rolf-Bjørn Andersen.

En prostatakreftoperasjon er et alvorlig inngrep, som har en rekke bivirkninger for dem som går gjennom den. I de fleste tilfeller vil man i forbindelse med behandlingen kutte nerver som vil svekke funksjonsevnen på en rekke områder, noe som ofte vil bidra blant annet til urinlekkasje og ereksjonssvikt. 

– Å rammes av kreft er allerede i utgangspunktet en stor belastning. Undersøkelser blant norske menn viser at dem som rammes av lekkasjer og ereksjonssvikt samtidig opplever store påkjenninger i form av dårlig selvfølelse og redusert livskvalitet. Dette rammer også samlivet med partner, noe som også oppleves som en stor belastning i en allerede vanskelig situasjon, sier styreleder i Prostatakreftforeningen Rolf-Bjørn Andersen. 

Prostatakreftforeningen ser på legemidlene Cialis, Levitra og Viagra som en naturlig del av den enkelte pasients behandlingsforløp, og bruken av dem kan bidra både til rehabilitering av funksjonsevne og til økt livskvalitet for de pasientene som har nytte av dem. 

Medisinene det er snakk om oppleves fra pasientens ståsted å være relativt dyre, og ikke alle har økonomi til å betale full pris for medisinen. Dette er med på å skape et unødig sosialt skille i behandlingen av norske prostatakreftpasienter.

Det er derfor svært gledelig at Bent Høie i dag har presentert en legemiddelmelding som gjør det mulig for pasienter med erektil dysfunksjon å søke om å få disse legemidlene dekket gjennom blåreseptordningen. 

– Dette er noe som rammer hele mannen, det handler om identitet og selvfølelse. Vi tror et grep som dette vil kunne ha positive konsekvenser for livskvaliteten til dem som rammes, og at dette også vil kunne bidra til gevinster på andre samfunnsområder. Dersom man opprettholder en god livskvalitet for pasientene bidrar man også til at veien tilbake til arbeidslivet og det sosiale livet blir kortere, sier Rolf-Bjørn Andersen. 

Også Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel jubler. 

– Dette er en gladmelding til alle menn som sliter med ereksjonssvikt som  følge av behandling for prostatakreft. Det betyr også mye for alle ektefeller, partnere og kjærester. Et reddet liv skal også leves, og et fungerende sexliv kan være en viktig del av livet. Vi har i mange år jobbet  sammen med Prostatakreftforeningen for at disse legemidlene skal komme på blå resept, og det var på høy tid at dette nå kommer på plass,  sier Anne Lise Ryel. 

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og rammer cirka 5000 menn hvert år. Stadig flere av dem som rammes er yngre, yrkesaktive menn.

For ytterlige kommentarer og intervju ta kontakt med Prostatakreftforeningen v/ organisasjonsrådgiver Renate Kurszus 990 29 085 rk@prostatakreft.no eller pressesjef i Kreftforeningen Erik Vigander 901 33 771, erik.vigander@kreftforeningen.no.

Var denne siden nyttig?