– Norge klarer ikke få bukt med røyking hos dem mellom 45 til 65 år, viser nye tobakkstall. Nå haster det med å få nye tiltak som gjør den enklere å slutte, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel. 

Selv om røykingen går ned blant yngre aldersgrupper røyker fortsatt 1 av 5 mellom 45 til 64 år, viser SSBs nye tobakkstall. Generalsekretær Anne Lise Ryel mener det nå haster med å få på plass flere verktøy som gjør at flere stumper røyken.

– Det vi vet i dag er at e-sigaretter er vesentlig mindre helseskadelig enn tobakksrøyk, og det vil være positivt for folkehelsen, og den enkelte, hvis etablerte røykere som ikke klarer å slutte, erstatter røyken med e-sigaretter, sier Ryel.

Med rundt én million røykere i Norge er det et stort potensial for å redusere omfanget av kreft når vi vet rundt 85 prosent av lungekrefttilfellene skyldes røyking. I dag er det kun tillatt å selge nikotinfrie e-sigaretter i Norge, men regjeringen har foreslått at også nikotinholdige e-sigaretter skal bli lovlig. 

– En forutsetning for å gjøre dette lovlig må være at produktet ikke lokker ikke-røykere til å starte. Derfor må e-sigaretter reguleres på samme måte som røyk. Særlig aldergrense, markedsføring, og hvor man kan bruke det, sier Ryel. 

De nye tobakkstallene viser imidlertid rekordlav oppslutning om røyk blant unge. Kun fire posent røyker daglig. 

– Dette er veldig gledelig. Vi ser nå konturene av en røykfri generasjon, og resultatene av mange års tobakksforebyggende arbeid. Hvis de voksne nå også får flere verktøy for å stumpe røyken, så øyner vi en fremtid uten røyk, sier Ryel. 

For spørsmål kontakt: 
Presserådgiver Andreas Bjørnstad, tlf. 92 85 39 37.

Illustrasjonsfoto: vaping360.com

Var denne siden nyttig?