Fredag 1. juni var det duket for storslått feiring i Tromsø da det nye PET-senteret ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) ble åpnet. 

Statsminister Erna Solberg sto for den offisielle åpningen av sykehusets nye A-fløy og PET-senter. Dette markerte en viktig styrking av helsetilbudet i Nord-Norge, særlig for regionens kreftpasienter. Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel var til stede under åpningen.

– Dette er en jubeldag for Nord-Norge. UNN er og skal være et ledende kreftsenter for befolkningen i nord, og ethvert kreftsenter med slike ambisjoner bør ha et tilbud om PET, sier Ryel.

Avansert behandling

PET-skanning er et viktig diagnostisk verktøy for kreftpasienter, og brukes både til diagnostisering og oppfølging av pasientene. Maskinens avanserte kamera kan fortelle nøyaktig hvor i kroppen kreftcellene gjemmer seg, om det er spredning, om behandlingen virker og om det er tilbakefall.

– Mulighet til å diagnostisere kreft med bruk av PET er viktig fordi det kan redde liv, men vel så ofte er PET viktig for å unngå unødvendige operasjoner og behandlinger. Dette er viktig for pasientene og deres pårørende etter som kreftbehandling ikke bare dreier seg om økt overlevelse. Det handler også om økt livskvalitet, sier Anne Lise Ryel.

En lang prosess

Det har vært utfordringer med å innføre PET på nasjonalt nivå. Da den første PET-maskinen sto klar på Ullevål sykehus i Oslo, ble den knapt brukt fordi det var mangel på fagfolk. Kreftforeningen bidro da med støtte under forutsetning at pasienter fra hele landet skulle få tilgang til maskinen og at fagkompetansen fra Ullevål skulle deles med resten av landet. 

PET-senteret i Tromsø startet å behandle pasienter allerede i april.

Du lese mer om PET-skanning her.