– Disse prosjektene kommer kreftpasienter og pårørende direkte til gode, sier Heidi Brorson, avdelingsdirektør i Kreftomsorgsavdelingen i Kreftforeningen.

Hun er svært fornøyd med utfallet av årets tildeling fra ExtraStiftelsen. Kreftforeningen får nå hele 9,35 millioner til nye helseprosjekter.

– Prosjektene vi nå skal gjennomfør favner bredt innenfor rehabilitering og kreftomsorg. To av prosjektene omhandler ernæring. Underernæring blant kreftpasienter er et stort problem. Mange vet ikke at underernæring ved sykdom kan forebygges, og dette ønsker vi å gjøre noe med.

Den totale innvilgelsesprosenten for helseprosjekter i ExtraStiftelsen var i høst på 15 prosent, og derfor er det svært gledelig at Kreftforeningen fikk innvilget 85 prosent av våre søknader.

Her følger en kort beskrivelse av de nye prosjektene:

Mentorordning for menn med kreft

Kreftforeningen ønsker å nå flere menn med kreft og flere mannlige frivillige enn det vi gjør i dag. Kræftens Bekæmpelse i Danmark har gode erfaringer med en nyutviklet mentorordning hvor menn med nylig oppdaget kreft får tilbud om en mannlig mentor med egen krefterfaring. Informasjon om ordningen skjer i regi av helsepersonell på sykehus, mens Kreftforeningen står for rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige, og selve koblingen mellom pasient og mentor. Ordningen bidrar til å styrke livskvalitet og mestring ved å være direkte tilpasset målgruppen, framfor en justering av eksisterende tilbud.

Kreftrehabilitering i Askøy kommune

Kreftforeningen vil i samarbeid med Askøy kommune og etablere et 3-årig prosjekt for å prøve ut en ny rehabiliteringsmodell i primærhelsetjenesten. Målet er å forebygge og redusere fysiske og psykososiale følger av kreftsykdom og behandling. Tilbudet er en helhetlig og kompleks tilnærming som inkluderer elementer av fysisk aktivitet, psykoedukasjon, individuelle målsettinger, likemannsstøtte og oppfølging basert på kreftoverleverens erfaring og behov.

Stafett for livet

Kreftforeningen ønsker å etablere Stafett for Livet (Relay for Life) i Norge. Dette er et lokalt arrangement som gjør det mulig for kreftrammede og nærstående å møtes i fellesskap. Prosjektet har et todelt mål: å tilby en annerledes møteplass, og skape engasjement for kreftsaken ved å løfte den lokale frivilligheten.

Gode matopplevelser for eldre med kreft

Mange eldre lider av feil- og underernæring. Eldre med kreft har en ytterligere risiko. Mange ikke er kjent med at underernæring ved sykdom kan forebygges. Kreftforeningen vil gjennomføre en informasjonskampanje med ulike tiltak for å øke bevisstheten om at underernæring kan forebygges.

Kreft og kosthold: Åpne temamøter

I tillegg til råd om kosthold fra helsepersonell oppsøker mange kreftpasienter informasjon i media og på nett. Ulike kreftdietter, matvarer og kosttilskudd løftes frem som vidundermedisiner og den naturlige kuren mot kreft. Virkeligheten er ikke så enkel. Egenbehandling gjennom kosthold kan i verste fall utgjøre en trussel mot pasientsikkerheten. Dette bør løftes inn i den offentlige debatten. Vi vil arrangere åpne temamøter hvor vi tar opp og diskuterer myter rundt kosthold som del av kreftbehandling, og utruste pasienter til å ta bedre valg for egen helse gjennom brukertilpasset informasjon.

Å leve med kreft- en dokumentar om Thea Steen

Thea Steen døde sommeren 2016 av livmorhalskreft og gjennom sine blogginnlegg rørte hun en hel nasjon. Thea var frontfigur for kampanjen #sjekkdeg, som oppfordret unge kvinner til å ta celleprøve og sjekke seg for livmorhalskreft, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Det Nye. Dette førte til at 6500 flere jenter sjekket seg for livmorhalskreft. Kreftforeningen har etter Theas ønske fulgt henne med filmkamera den siste tiden. Opptakene skal klippes sammen til en dokumentar der vi følger Thea Steen gjennom hennes kreftsykdom. Dokumentaren skal skape åpenhet og avlive myter om kreft.

Var denne siden nyttig?