I Norge er vi så heldige at vi har en effektiv vaksine mot livmorhalskreft. HPV-vaksinen gir 90 prosent beskyttelse mot human papillomavirus. Et virus som kan føre til celleforandringer. Det kan i verste fall utvikle seg til kreft. Vaksinen har til nå, bare vært tilgjengelig for jenter under 12 år. Men i dag blir HPV-vaksinen gratis for ytterligere 180 000 kvinner som er 25 år eller yngre.

Hvert år fører HPV til at 3000 kvinner får alvorlige celleforandringer i livmorhalsen, nesten 300 får livmorhalskreft og rundt 70 dør. For oss er det en seier at flere kvinner får vaksinen. Sammen med regelmessig celleprøver vil vi på sikt så godt som utrydde livmorhalskreft i Norge. Det vil spare tusenvis av kvinner for både plagsomme inngrep, sykdom og i verste fall død. Av 500 kvinner som takker nei til HPV-vaksinen vil én dø av livmorhalskreft. Vi har ingen å miste.

Det er naturligvis helt frivillig å vaksinere seg, men vi i Kreftforeningen håper at flest mulig vil benytte seg av tilbudet ettersom den har dokumenterbar effekt. For alle er ikke like heldige som oss. Screeningprogram og vaksine er ikke et vanlig tilbud for kvinner i den fattige delen av verden. Konsekvensen er at livmorhalskreft er den tredje største kreftformen globalt. Tragisk nok, er denne kreftformen hovedårsaken til at kvinner dør av kreft i mange fattige land.

HPV-vaksinen forebygger smitte både for unge og eldre, jenter og gutter. Det neste naturlige steget vil være å tilby vaksinen på lik linje til gutter. Derfor er vi glade for at Helseministeren nå ser på mulighetene for å få dette til i Norge.
At vi kan vaksinere oss mot å få kreft, er et drømmescenario. Er du kvinne under 26 år, bruk nå muligheten. Det kan redde livet ditt.

Hvordan får du tatt vaksinen der du bor?

Vaksinasjonen vil organiseres av de enkelte kommunene. Derfor må du selv undersøke hvordan din kommune har valgt å organisere tilbudet. Du bør sjekke nettsidene til kommunen din. Finner du ikke informasjon på siden deres, bør du ringe og spørre dem om hvor du kan få gratis HPV-vaksine.

Du bør gjøre dette nå. Opphentingsprogrammet varer i to år og du må i løpet av de to årene ta tre vaksiner. Du kan ta første vaksinedose nå og pass på at du får tatt siste dose innen juli 2019. For å vite mer om vaksinen leser du det Folkehelseinstituttet skriver.