– Vi vil gjerne forhandle, men registrerer at NSF nå velger å trappe opp streiken i stedet for å snakke med oss om mulige løsninger på konflikten. NSF forsøker å streike seg til en avtale som avviker fra det andre arbeidstakerorganisasjoner i Kreftforeningen har akseptert og fra avtaler for tilsvarende stillinger i privat og ideell sektor i NHO-området, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

Denne streiken handler ikke om lønn eller arbeidsvilkår, men om at NSF ikke har tillit til at lokale parter kan finne gode løsninger. Abelia har tilbudt NSF to tariffavtaler som tilsvarende yrkesgrupper i Kreftforeningen har, men NSF har avvist begge.

Både hovedkontoret i Oslo og våre åtte distriktskontorer vil fortsette å være bemannet av et godt og tverrfaglig team som sammen ivaretar bredden av alle våre ulike oppgaver. Våre tilbud og aktiviteter for personer berørt av kreft utføres og driftes av våre mange tusen dyktige frivillige og vil derfor ikke bli berørt av streiken.

Det er skuffende at NSF bruker sin stemme til å øke konfliktnivået og gjenta usannheter, slik som at de ansatte mister streikeretten eller har fått dårligere arbeidsvilkår. Det stemmer heller ikke at «mange nå trekker sin støtte», da vi tvert imot ser en stor økning både i antall medlemmer og i giverviljen til det norske folk. Det er spesielt skuffende at NSFs metoder forsøker å ramme det arbeidet vi gjør for kreftsaken, sier Kreftforeningens organisasjonssjef Jacob Conradi.

Mer om streiken kan leses her.