Torsdag 24. mai ble en stor internasjonal rapp­ort om kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og kreft  lagt frem i London. Det er elleve år siden sist det kom en slik rapport fra World Cancer Research Fund (WCRF).

Funnene i denne omfattende oppsummeringen danner et viktig kunnskapsgrunnlag for anbefalinger innen kosthold og fysisk aktivitet over hele verden, også i Norge.

Det mest sentrale funnet i rapporten er at hele tolv ulike kreftformer nå knyttes til overvekt. Det er ytterligere fem kreftformer siden forrige rapport ble lagt frem i 2007.

En overvektig verden

Å opprettholde en sunn kroppsvekt er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere kreftrisikoen, slår rapporten fast. Derfor er det bekymringsverdig at overvekt og fedme er et økende problem både nasjonalt og globalt. Rapporten slår fast at verdenssamfunnet må ta grep.

Det må systemendringer til på flere nivåer for å redusere overvekten i befolkningen. Kreftforeningen oppfordrer norske helsemyndigheter til å bruke den ferske rapporten som grunnlag for å ta aktive grep for å bekjempe problemet. Å beskytte barn mot markedsføring av usunne matvarer gjennom reguleringer er et viktig tiltak som vil bidra til det.

Også som enkeltmennesker bør vi ta flere sunne matvalg. Rapporten viser at kostholdet vårt som helhet er viktigere enn enkeltmatvarer. Unntaket er rødt kjøtt som bør begrenses til 500 gram i uka, og bearbeidet kjøtt som helst bør unngås helt.

Her kan du lese Kreftforeningens kostholdsråd

Råd for gode levevaner

Norge ligger i verdenstoppen i forekomst av tarmkreft, en av de kreftsykdommene som i størst grad kan forebygges gjennom gode levevaner. Rapporten viser blant annet til at fysisk aktivitet, fullkorn og fiber gir redusert risiko for kreft, mens bearbeidet rødt kjøtt, overvekt og alkohol gir økt risiko for kreft. 

De fleste tilfellene av kreft i tykk- og endetarm oppstår uten at det er noen kjent årsak til det, men det er klare holdepunkter for at vi kan redusere risikoen for å bli rammet.

Her kan du lese mer om overvekt og kreft og fysisk aktivitet.

Les hele rapporten her.