Det er store forskjeller i bruken av unntaksregelen for nye medisiner, både mellom de ulike helseregionene og innad i helseforetakene.

Unntaksregelen for nye medisiner Les mer om hvordan regelen fungerer, hvilke medisiner det gjelder og om fremgangsmåten ved søknad om bruk.

– Vi syns det er viktig at flere pasienter får tilgang på livsviktig medisin. Det er uakseptabelt at det finnes slik medisin som ikke blir tatt i bruk. Og uakseptabelt at ordningen, slik den er nå, ser ut til å skape forskjeller, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel. 

Årsaken til disse store forskjellene er først og fremst for lite kunnskap om kriteriene og regelen, men også at kriteriene beskrives som uklare, særlig av behandlende leger.

Kreftforeningen håper at helseministerens ønske om å tydeliggjøre innhold og praksis for denne bestemmelsen vil bidra til lik tilgang og behandling for alle pasienter dette gjelder, uavhengig av bosted.

– At helseministeren har bedt om en tydeliggjøring av innhold og praktisering av dagens unntaksordning er bra. Det bidrar til lik praksis og lik behandling. Men det er viktig at denne tydeliggjøringen ikke blir det samme som en innstramming, sier Ryel.