Formålet med prosjektet er å:

  • Gi økt oppmerksomhet om livskvalitet i livets sluttfase og eldre pasienter med uhelbredelig kreft.
  • Gi liv til dagene og utgjøre en forskjell for den enkelte kreftrammede ved å oppfylle et stort ønske eller en drøm som de ikke hadde fått gjennomført på egen hånd. 

I løpet av våren starter arbeidet med å utarbeide kriterier for ordningen, plan for samarbeid med frivillige, samt innsamling av midler og markedsføring.

Vi håper å kunne gjennomføre de første ønskene i løpet av vinteren 2016 eller våren 2017. For å støtte prosjektet kan du allerede nå vippse valgfritt beløp til Kreftforeningens vippskonto 2277. Merk betalingen med Ønskebrønn.

For spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder Jannicke Rabben på telefon 959 41 565.  

Etablering og oppstart av Ønskebrønn er støttet av ExtraStiftelsen.