– Oncolomed gir lovnader langt utover det de kan holde. Ordlyden villeder og forleder mennesker som er i dyp krise, sier vår generalsekretær Anne Lise Ryel til Aftenposten.

Vi har kommet frem til at innholdet på Oncolomeds nettsider gir et polert inntrykk av at de har et kompetent medisinsk apparat og gode resultater med å formidle kreftbehandling i utlandet og samarbeid med bl.a. nevnte klinikk i Tyskland.

På firmaets nettside står det blant annet:

  • «Få tilgang til den beste kreftbehandlingen»
  • Medias Klinikum har «lang historie i å redusere en mengde svulster, og således forlenge levetiden eller kurert mange pasienter, også en rekke nordmenn»
  • Onclomed «har levert innovative kreftbehandlinger, høy pasientomsorg og individuell pasientopplevelse, og hjulpet mange pasienter med å få livet sitt tilbake etter en alvorlig kreftdiagnose»

De bruker flotte formuleringer full av honnørord som «bemerkelsesverdige resultater, innovative kreftbehandlinger, høy pasientomsorg og individuell pasientopplevelse».

Vi etterlyser dokumentasjon på alle disse påstandene.

Navnet på selskapet er satt sammen av onkolo (onkologi=kreft) og med (medisin), hvilket gir åpenbare assosiasjoner til et selskap som drives av helsepersonell, noe som så vidt oss bekjent, ikke er tilfelle. På nettsidene er det også bilder av personer i sykehusfrakker og stetoskop, og på hjemmesiden står det «Vårt meget kompetente team av medisinsk ekspertise inkluderer både medisinske og kliniske onkologer, hematologer, psykiatere og spesialister innen symptombehandling og komplementære behandlinger».

Vi mener at navnet Oncolomed, markedsføringen og uttalelsene fra ansatte kan gi et inntrykk av at de er autorisert helsepersonell og således kan være i strid med Helsepersonelloven § 74. Uansett er markedsføringen, samlet sett, i strid med markedsføringsloven. Vi ber derfor om Forbrukerombudets vurdering av dette.