– Dette er en ære for OUS, og bekrefter at sykehusets kreftomsorg og forskning ligger på et svært høyt europeisk nivå. For pasientene gir utnevnelsen en trygghet om at OUS også på et internasjonalt nivå har en høy kvalitet i behandlingen, sterk forskning og at det er gode systemer for å ivareta pasientsikkerheten, sier leder av kreftstyret ved OUS, Sigbjørn Smeland.

Det er Organisation of European Cancer Institutes som har gitt OUS statusen som Comprehensive Cancer Center (CCC),  og Smeland mener det gjør at OUS øker sin internasjonale status og blir en mer attraktiv samarbeidspartner for de øvrige høyt rangerte europeiske sykehusene.

– Det vil både kreftpasienter og fag- og forskningsmiljøer dra nytte av. Det vil videre gi positive ringvirkninger for arbeidet med utvikling av kreftområdet i regionen og i Norge, sier Smeland.

Også Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel jubler over at OUS har fått denne statusen.

– Det er et kvalitetsstempel som forplikter. Nå har de virkelig  fått noe å strekke seg etter, og det er viktig fordi OUS/Radiumhospitalet alltid har vært og skal fortsatt være lokomotivet innen kreftbehandling.  Anerkjennelsen beviser også at norsk kreftbehandling er i ypperste verdensklasse, noe som gir trygghet for pasienter og pårørende, sier Anne Lise Ryel.

Henger høyt
OUS er det sekstende sykehuset i Europa som blir CCC. I Norden er det kun Helsinki som er akkreditert.  Vurderingen av kreftbehandling omfatter både systematisk kvalitetsarbeid, godt strukturerte pasientforløp, velfungerende tverrfaglig samarbeid, systematisk kompetansearbeid for aktuelle yrkesgrupper i kreftbehandlingen og pasientinvolvering. Sykehuset må dessuten ha betydelig kreftforskning, og det settes tallmessige krav til forskningens kvalitet.

– Nå må vi også få fart på det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet. Det er ikke bra at pasientene nå ligger i et råttent bygg og ser ut på nye og moderne bygninger rundt. Morgendagens kreftsykehus må utvikles i tett samarbeid med brukerne.  Det er også viktig å få på plass et nytt protonsenter og å  integrere Vardesenteret i det nye klinikkbygget.  Summen av alt dette vil gi en bedre kreftbehandling. Vi i Kreftforeningen vil selvsagt bidra med all vår kompetanse for at OUS og resten av helse-Norge skal lykkes med dette, sier Ryel.