– I denne potten inngår hundretusener i form av testamentariske gaver, bidrag fra små og store bedrifter, av sedler og mynt puttet på bøsser med mer. Og i denne potten finner man også 20-kroningen noen ga til de to venninnene som solgte saft og boller utenfor nærbutikken, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel. 

– Når vi nå skal la disse pengene skifte eier, skylder vi nok en gang alle våre støttespillere en stor takk. De kan stole på at pengene blir forvaltet godt.

Se alle prosjektene her!

Kreftforeningen gir i årets åpne utlysning over 84 millioner til prosjekter på translasjonsforskning. Dette er forskning som søker å ta grunnforskning, som fokuserer på celle- og dyremodeller, videre til forskning på pasientprøver, som blod- og vevsprøver.

Målet er å utvikle nye medisiner og behandlingsmetoder. 

– Denne type forskning er særlig viktig for å finne praktisk anvendelse av funn gjort i laboratorier over i pasientbehandlingen, sier Ryel.

Det gis også 38 millioner til grunnforskning og 35 millioner til klinisk forskning. Flere av prosjektene som støttes omhandler forskning på kreftsykdommer i fordøyelsessystemet, blod- og lymfesystemet og brystkreft.

Prosjektene er fordelt på flere av landets institusjoner:

Oslo universitetssykehus får til sammen 60,5 millioner kroner til åtte prosjekter –  fem ved Radiumhospitalet, to ved Rikshospitalet og ett ved Ullevål.

Universitetet i Oslo mottar 33,5 millioner kroner til seks ulike prosjekter.

Universitetet i Bergen mottar 54,8 millioner fordelt på sju prosjekter.

Universitetet i Tromsø mottar 6 millioner kroner til ett prosjekt.

NTNU mottar 4 millioner kroner til ett prosjekt.

Kreftregisteret får til sammen 15 millioner kroner fordelt på tre prosjekter.

Totalt får 26 kreftforskningsprosjekter støtte i den åpne utlysningen for 2017. De kan deles opp i fem kategorier, fordelt slik:

Translasjonsforskning 48%
Grunnforskning 22%
Klinisk forskning 20%
Epidemiologisk forskning 8%
Helsetjenesteforskning 2%