Barn med to hender fulle av ballonger i glade farger under Stafett for livet.
I «Stafett for livet» går lokalsamfunn sammen for å vise støtte til de som rammes av kreft.

    
Rekordmange deltagere i «Stafett for livet»

Kreftforeningens «Stafett for livet» har engasjert stort. I 2018 utvidet vi arrangementene til åtte steder over hele landet. Over 13 000 mennesker deltok i stafettene der lokalsamfunnet – familie, venner, skoler og bedrifter – gikk, løp eller spaserte gjennom 24 timer i solidaritet med dem som er rammet av kreft. Vi gleder oss til å arrangere enda flere stafetter i 2019.

 

Matkurs på Vardesenteret i Trondheim
Våre syv Vardesentere rundt om i landet er friarealer for kreftpasienter og pårørende.

    
Flere varme møter

Over 40 000 besøkende fikk i 2018 en etterlengtet pause fra sin kreftbehandling på et Vardesenter. Sentrene på mange av landets sykehus tilbyr en rekke aktiviteter fra kulturelle innslag, juridisk hjelp, mulighet for å møte noen å dele erfaringer med, og ernæringskurs. Vardesentrene er etablert og driftes av Kreftforeningen og helseforetakene i fellesskap.

Senskader på dagsorden

Fulle hus og nærmere 4000 publikummere var resultatet da Kreftforeningen i 2018 inviterte til syv folkemøter om senskader over hele landet. Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til stadig flere, men medfører også risiko for å utvikle senskader. Oppslutningen viser et stort og udekket behov for informasjon om omfanget av senskader.

Professor Vessela Kristensen fikk i 2018 Kong Olav Vs kreftforskningspris.

    
220 millioner til forskning

Kong Olav Vs kreftforskningspris gikk i 2018 til Vessela Kristensen, for hennes forskning på genetikk og brystkreft. Prisen, på 1 million kroner, deles ut av Kongen på vegne av Kreftforeningen hvert år. Totalt ga Kreftforeningen over 220 millioner kroner til potensielle livsviktige kreftforskingsprosjekter i fjor. Se hvilke prosjekter som fikk støtte gjennom den store, åpne utlysningen.

Medlemmene i Ekspertpanelet sammen med generalsekretæren i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.
Onsdag 31. oktober et nytt ekspertpanel lansert. Panelet skal gi en siste vurdering til alvorlig syke kreftpasienter som ikke har flere etablerte behandlingsmuligheter igjen.

    
Gjennombrudd i påvirkningsarbeidet

Alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve får nå mulighet til en ny siste medisinsk vurdering av Ekspertpanelet. Kreftforeningen har jobbet politisk for dette lenge, og i 2018 kom endelig gjennombruddet. For uhelbredelig syke kreftpasienter kan ordningen gi håp om ny mulighet for behandling som kan forlenge livet.

Nytt medlem i Kreftforeningen

I 2018 kunne vi i Kreftforeningen ønske velkommen til Pancreaskreft Nettverk Norge, pasientforeningen for de som er rammet av bukspyttkjertelkreft – en av kreftformene med lavest overlevelse i dag.

Kreftpasient i sykeseng

Kreftformer som få overlever – en viktig sak i 2019

I 2019 retter vi spesielt oppmerksomhet mot kreftformer som få overlever. Vi vil sørge for mer forskning og omsorgstiltak for å bedre situasjonen for kreftpasienter og pårørende som opplever å få en dårlig prognose for overlevelse.

 

Vil du være med på å skape fremskritt? Bli medlem