– Det er med stor sorg at jeg har mottatt meldingen om at Per Fugelli er død. Per var en venn, så dette er vondt både på et personlig plan, men også svært trist for den viktige rollen han har hatt i samfunnsdebatten, sier Ryel.

Hun viser til at Fugelli har gjort mye for at det i dag er mindre tabu å snakke om døden.

– Han delte ofte sine mange tanker om døden, og lærte oss å reflektere over egen dødelighet. Per har bidratt til bedre samtaler og et mer presist språk om døden. Han nådde frem til folk. Det har bygget ned tabuer, sier Ryel. Hun opplevde Per Fugelli som en ordkunster, som skapte nye ord som vil leve for alltid.

– Han klarte å uttrykke seg på en måte som traff langt inn i hjertet – enten man er fisker eller professor. Per ga håp og livsglede til mange, sier Ryel.

Per Fugelli deltok blant annet på flere av Kreftforeningens folkemøter med engasjerte og innsiktsfulle tanker – om samfunnets til tider overtro på medisinen, og vårt syn på døden nærmest som et avvik.

Han gikk rett på sak, kalte en spade for en spade. Det vet jeg betydde mye for mange. Vel så viktig som døden var det for Per å bevare verdigheten i livet – når det gikk mot slutten, sier Ryel.

Tok et oppgjør med «engangslegen»
For Kreftforeningen, og pasientene vi representerer, har Fugellis kamp mot «engangslegen» vært av stor betydning. Da han ble syk møtte han et tredvetalls leger som ba om oppdatering og forklaring. Det skapte mer forvirring og mindre trygghet. En fast lege i sykehusene for alle alvorlig syke, mente han burde være prioritet nummer èn.

 Resultatet er at både at koordinatorer og kontaktleger nå er blitt en del av kreftbehandlingen. Sakte men sikkert er det færre kasteballer og mer forutsigbarhet i pasientforløpet. Per var en svært viktig talsperson for den positive utviklingen vi er vitne til, sier Ryel.