Om du blir syk, har du rett til å få den beste behandlingen det offentlige helsevesenet kan tilby. Hvis du mener at du ikke har fått dette, kan du klage og få vurdert ny behandling. Dersom Helse- og omsorgsdepartementets lovforslag går gjennom vil denne klageretten bli sterkt svekket.

Lovforslaget drar alle over samme kam, der den enkelte pasient alltid vil bli regnet som en del av en pasientgruppe – ikke som enkeltperson. Konsekvensen kan bli at en medisin som ville fungert godt for én person, ikke kan tilbys fordi den ikke vil fungere for de andre i pasientgruppen.

– I verste fall kan denne lovendringen føre til at pasienter ikke får livreddende behandling, sier vår generalsekretær Anne Lise Ryel.

Dette kan ha alvorlige følger for den enkelte. For selv om to mennesker har samme diagnose, betyr ikke det at de skal få samme behandling. Er det én ting vi vet om kreftbehandling, er det at vi går mot en stadig mer persontilpasset, skreddersydd behandling. Lovforslaget står i sterk kontrast til dette.   

Vi ønsker en unntaksordning
Det er Beslutningsforum som bestemmer hvilke medisiner som skal gis på sykehus i Norge. Vi mener at det bør legges til rette for en unntaksordning, også etter Beslutningsforum har sagt nei til innføringen av en gitt medisin. På den måten kan vi sikre at den enkelte pasient alltid får tilgang på den beste behandlingen for akkurat sin kreftsykdom.

– Denne saken er viktig for alle som er berørt av kreft i Norge. Vi kan ikke tillate en virkelighet hvor Beslutningsforum har absolutt siste ord. Individuell rett til å klage og unntaksordninger må være tilgjengelige, ellers risikerer vi at kreftpasienter i Norge ikke får forsvarlig helsehjelp, sier Ryel.

Forventer at helseministeren retter opp
Helsemyndighetene har hatt lovforslagene på høring. Det betyr at alle har kunnet komme med innspill, før forslagene skal til behandling i Stortinget. Vi sendte våre bekymringer i et skriftlig innspill til Helse- og omsorgsdepartementet. Les dette i sin helhet her.

– Nå forventer vi at helseministeren retter opp og sørger for at forslagene endres slik at de ikke svekker pasientenes rettigheter, avslutter Ryel.