– Rundt 11 000 mennesker dør hvert år av kreft. Det er viktig at vi ser på hva slags oppfølging og tjenester disse menneskene får.

Helseminister Bent Høie har nå mottatt en ny rapport, en NOU, hvor et utvalg har gjennomgått og vurdert dagens palliative tilbud i Norge.

– Jeg håper dette kan føre til at palliativ behandling får større plass i helsetjenesten. Både at det inkluderes tidligere i pasientforløpet, og at pasientene og deres pårørende bli mer aktivt involvert, sier Ryel.

Les rapporten her

Utvalgsleder Stein Kaasa, som la frem rapporten, sier de har sett på tiltak for å styrke tilbudet.

– Et overordnet tema i rapporten er at vi må se hele mennesket. Helse- og omsorgstjenesten må ta utgangspunkt i pasientens ønsker og behov, og involvere den enkelte i utformingen av tilbudet, sier Kaasa.

Ryel peker på at Kreftforeningen har kommet med innspill til utvalget som har laget rapporten, og sier at Kreftforeningen vil være en pådriver for at arbeidet med å heve kvaliteten fortsetter.