For å synliggjøre den økte kreftrisikoen som følger med å jobbe i brannvesenet, har Hurum fått malt sin nye brannbil rosa.

Kommunen håper den rosa brannbilen både vil sørge for inntekter til nødvendig forskning på yrker og kreft, men også skape oppmerksomhet rundt det å forebygge kreft.

- Vi er stolte over å bistå Kreftforeningen i deres viktige arbeid med yrkesrelatert kreft. Våre brannmenn har krav på best mulige arbeidsforhold, og det må vi legge til rette for, sier ordfører Monica Vee Bratlie. 

Gjentatte ganger blir brannfolk eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damp, brannrøyk og dieseleksos. De er derfor oftere utsatt for kreft. Riktig beskyttelse, for å minimere kreftrisikoen, er et kommunalt ansvar. 

- Kreftforeningen har lenge jobbet for at arbeidsforholdene til brannpersonell skal bli bedre. Vi håper at Hurums rosa brannbil kan bidra til å øke oppmerksomheten rundt det å ha og bruke riktig beskyttelsesutstyr, ikke bare i Hurum, men over hele Norge, sier Ryel. 

Det er 670 brannstasjoner i Norge, og mange av dem tilfredsstiller ikke kravene på hva en brannstasjon skal ha.

- Det er fantastisk at Hurum nå har bestemt seg for at de skal bygge en ny brannstasjon til sine brannmenn. Vi håper at de blir et eksempel til etterfølgelse og at flere kommuner ser til Hurum.