– Dette er takket være et enormt engasjement fra det norske folk. Vi gleder oss til å se resultatene av forskningen i fremtiden, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Midlene som ble det ut 19. januar, er inntektene fra Rosa sløyfe-aksjonen i 2015.

Da var hovedtema “ Å leve med uhelbredelig kreft”. Totalt fire forskningsprosjekter får støtte. To av dem skal se på metoder som kan gjøre behandlingen mer effektiv for dem som ikke kan bli friske av brystkreft. De to forskningsprosjektene retter seg mot immunterapi og brystkreft med spredning til hjernen (se oversikt over prosjektene nederst).

– Ved å støtte denne typen klinisk forskning, kan Rosa sløyfe bidra til at flere får bedre liv og lever lenger med sykdommen sin, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ester-Johanne Sande.

Forskning på livskvalitet

For første gang har Rosa sløyfe hatt to parallelle utlysninger. I tillegg til å prioritere klinisk forskning med drøyt 15,8 millioner, gir aksjonen også støtte til to forskningsprosjekter relatert til livskvalitet. Et av disse prosjektene dreier seg om arbeidsliv etter brystkreft.

– Vi vet at det å komme tilbake i jobb etter en brystkreftdiagnose, er en viktig del av prosessen med å ta hverdagen tilbake. Dersom vi kan finne nye tiltak som reduserer risikoen for å havne utenfor arbeidslivet, vil det bety mye for de som rammes, sier Ryel.

Det andre prosjektet skal se på muligheten for unge kvinner til å bli gravide etter en brystkreftdiagnose. Omfattende hormonbehandling gjør at man ikke kan bli gravid under behandlingen. Forskere vil nå se på muligheten for avbrudd i behandlingen, slik at de som ønsker kan få barn før det er for sent.

Grundig evaluering

Det er styret i Rosa sløyfe som avgjør hvilke forskningsprosjekter som tildeles støtte. Vedtaket gjøres etter en grundig evaluering og anbefaling fra internasjonale forskere.

Rosa sløyfe-aksjonen i Norge er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftberørte, øke kunnskapen om sykdommen og gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftrelaterte prosjekter.

Siden 1990 har Rosa sløyfe bidratt med mer enn 160 millioner til brystkreftsaken.

Disse prosjektene får støtte:

  • Prosjektleder Anna Sætersdal, Oslo Universitetssykehus, tildeles 1,4 millioner kroner til et forskningsprosjekt som ser på muligheten for et avbrudd i behandlingen for at unge kvinner med brystkreft skal kunne bli gravide uten risiko.
  • Prosjektleder Harald Engan, LHL-klinikkene Røros, tildeles 2 760 000 kroner til et forskningsprosjekt som ser på hvordan en brystkreftdiagnose påvirker mulighetene i arbeidslivet.
  • Prosjektleder Jon Amund Kyte, Oslo Universitetssykehus, tildeles 10 millioner kroner for et forskningsprosjekt som skal se på bruk av immunterapi i kombinasjon med andre behandlingsmetoder med mål om mer effektiv behandling.
  • Prosjektleder Stein Kaasa, Oslo Universitetssykehus, tildeles 5 840 000 kroner for et forskningsprosjekt som skal finne mer målrettede behandlingsmetoder for brystkreftpasienter med spredning til hjernen.