Kreftforeningen og Brystkreftforeningen inviterer prosjektledere til å søke om forskningsmidler til prosjekter innen uhelbredelig brystkreft.

Pengene kommer fra innsamlede midler gjennom Rosa sløyfe-aksjonen i 2015. Hvert år velges et informasjonstema for kampanjen. I 2015 var temaet leve med uhelbredelig brystkreft.

I to parallelle utlysninger lyser vi ut totalt 20 millioner kroner til prosjektledere som har som målsetting å finne bedre livsforlengende og symptomlindrende behandling, bedre livskvalitet og levekår blant kvinner med uhelbredelig brystkreft og deres pårørende, samt kunnskap om kvaliteten i tjenestetilbudet.

Søknadsfristen er 8. juni kl 13.00.

Se retningslinjer for søkere og evaluatorer for mer informasjon. Ved spørsmål kontakt oss på forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Vi ser frem til å motta din søknad!

Var denne siden nyttig?