14. november åpnet Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel dag to av e-helsekonferansen EHIN sammen med Robert Steen, byråd for finans i Oslo kommune.

Nøyaktig ett år tidligere, under EHIN 2017, møttes de to og bestemte seg for å starte et samarbeid for å oppnå bedre helseteknologi for innbyggerne. Under EHIN denne uka, viste de frem resultatet.

Det siste året har Kreftforeningen og Oslo kommune samarbeidet om å lage filmen om strekmann og kreftpasient «Tim». Historien om Tim tegner et felles målbilde for hvordan vi mener det offentlige, gjennom digitalisering og samarbeid, skal betjene Tim og andre innbyggere når de har behov for det.

– Problemet for kommunene er at vi ofte jobber i siloer – vertikalt, mens Tim og innbyggeren lever sine liv horisontalt og i svingninger. Det siste Tim er opptatt av er hvordan kommunen er organisert, sier Robert Steen i Oslo kommune.  

– Det er naturlig at det finnes mange ulike etater og instanser, fordi vi har mange ulike behov i livet. Poenget er: Med digitalisering kan vi få alt til å henge sammen. Gi innbyggeren opplevelsen av at alle de ulike instansene er én enhet. Han trenger ikke å vite noe om det store flettverket som ligger bak, sier Anne Lise Ryel.

Robert Steen, byråd for finans i Oslo kommune og Anne Lise Ryel, med “Tim” i midten.

 

Digital befolkning
Kreftforeningens omverdenundersøkelse fra 2018 viser at befolkningen har et tydelig ønske om flere digitale helsetjenester:

  • 15 prosent av de som har vært hos legen det siste året mener legebesøket kunne vært løst digitalt. 3 av 4 av disse foretrekker også dette.
  • Folk er villige til å dele sine helseopplysninger, men de er bekymret for at det skal komme på avveie.
  • Folk mener at digitale løsninger vil gi dem bedre oversikt over deres helsebehandling, men 1 av 3 trenger hjelp til å komme i gang.
  • 4 av 10 har opplevd at helsepersonell ikke har hatt relevant informasjon om dem, mens 1 av 3 har opplevd at helsepersonell har feil eller ikke oppdaterte helseopplysninger om dem. At helsepersonell har feil eller mangler opplysninger fører til at pasienten må fortelle sin historie på nytt eller utføre nye undersøkelser.
  • Folk er positive til at deres helsedata kan benyttes til å bedre behandlingen for andre

Endring krever samarbeid
Målet om å gi opplevelsen av at de ulike instansene er én enhet, er ikke bare viktig for kreftsyke. Også for de som sliter med senskader etter behandling. For de som er blitt kreftfrie. Ikke minst for familie og pårørende.

– Alle ønsker sømløs flyt i systemet, at vi skal få fylt behovene våre uten å måtte gjenta historien vår mange ganger og fylle ut bunker med skjemaer. Pasienter skal slippe å ta med seg fysiske epikriser når de kommer fra sykehus til fastlege. Familien kan få hjelp til alt fra snømåking og barnepass til handling av matvarer. Det er hverdagslige oppgaver som kan velte lasset når en i familien blir syk, sier Ryel.

Tim-filmen er en fremtidsvisjon. Hvordan kan den bli virkelighet – så raskt som mulig?

Ryel og Steen oppfordret deltakerne i salen til å utnytte EHIN som møteplass, slik de gjorde i fjor.

– Vi to skal fortsette å jobbe sammen, men for at historien om Tim skal bli virkelighet må vi få med oss flere på laget. Dere! avsluttet duoen fra scenen.

Se filmen «Tim blir syk» her.