Regjeringen åpner for at det skal bli mulig å lagre blodprøver av alle nyfødte lengre enn seks år.

– Ved å samle og lagre blodprøver over lengre tid, blir det nå gitt tilgang til viktig helsedata som gjør at vi lettere kan finne ut hva som gjør oss syke og å utvikle bedre behandlingsmetoder, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

Hun mener at dette kan åpne for nye muligheter innenfor kreftdiagnostikk og behandling.

– Disse helsedataene vil ha stor verdi for medisinsk forskning og utvikling av bedre diagnostikk og behandling, sier Ryel som legger til at personvern og samtykke er viktig.

– Så langt vi kan se tar Regjeringen hensyn til dette ved at foreldrene kan reservere seg og at barnet selv kan be om å bli slettet fra fylte 16 år.