– Det er svært overraskende at NSF offentlig oppfordrer folk til å slutte å støtte Kreftforeningen økonomisk. En slik oppfordring er en sammenblanding av Kreftforeningens drift med NSFs kamp for lønns- og arbeidsvilkår, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

– Selv om det er en arbeidskonflikt gående, har både NSF og Kreftforeningen fortsatt viktige roller i samfunnet. Oppfordringer til å kutte støtten rammer i hovedsak brukerne av Kreftforeningen. NSFs fremgangsmåte er ikke egnet til å løse denne konflikten og vil potensielt kunne skade Kreftforeningens omdømme og arbeidsplassen på lang sikt, også etter at konflikten er over.

Les saken i sin helhet på Abelia.no.

Mandag 12. juni møttes partene til tvungen mekling, uten at det førte til en utvikling i saken. Mer om streiken kan leses her.