I Norge får de alle fleste den beste behandlingen til enhver tid, men dessverre opplever også uhelbredelig kreftsyke å få nei i spørsmålet om den aller nyest behandlingen. Noen medisiner er for dyre, og eller har hittil beviselig for dårlig effekt til at det offentlige vil ta regningen. Konsekvensen er at norske pasienter dør mens myndighetene diskuterer hvilke medisiner som skal innføres – og hvem som skal betale for dem.

Vi jobber for og, støtter lungekreftpasientens kamp for tilgang til nye medisiner. Lungekreftforeningen har nå tatt initiativ til en demonstrasjon mot beslutningsforum

Midlertidig finansieringsordning

Kreftforeningen mener Norge må finne en løsning nå. Vårt forslag er å sørge for en midlertidig finansieringsordning så flere kreftmedisiner blir tilgjengelig.

Både i Danmark og i England har de fått på plass midlertidige finansieringsordninger for innføring av nye kreftmedisiner. Det betyr at de som bestemmer om en medisin skal bli tilgjengelig, får et tredje alternativ i sine beslutningsprosesser. Der Beslutningsforum, som tar disse avgjørelsene i Norge, i dag kan stemme «ja» eller «nei», kan man med en midlertidig finansieringsordning også stemme «kanskje». Å stemme «kanskje» gir en betinget godkjenning for bruk i en bestemt periode. I den samme perioden rapporteres effekten av den aktuelle medisinen inn, før saken går tilbake til beslutningstakerne for en endelig avgjørelse.

Å gi pasientene raskere tilgang til livreddende behandling vil være positivt, både for den enkelte pasient og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Nå er realiteten at norske pasienter dør mens vi diskuterer, og det er helt uakseptabelt!