Denne streiken handler ikke om lønn eller andre arbeidsvilkår. Derimot handler den om at NSF ikke har tillit til at de lokale partene kan bli enige om gode løsninger. Lokale forhandlinger og fleksibilitet er viktige prinsipper for alle virksomheter, også Kreftforeningen.

Kreftforeningen er en kunnskapsbasert bruker- og interesseorganisasjon innen frivillig sektor på helseområdet. Det er slått fast at Kreftforeningen ikke hovedsakelig utøver pleie- og omsorgstjenester. Dette ble bekreftet av den faste tvistenemden mellom NHO og NSF i januar 2017. Derfor er tariffavtalen som per i dag finnes mellom NSF og NHO ikke anvendelig for NSFs medlemmer ansatt i Kreftforeningen.

Hvilke avtaler er Norsk Sykepleierforbund blitt tilbudt?

Som en naturlig følge av at vi har valgt ny arbeidsgiverorganisasjon følger det da også med en annen tariffstruktur. NSF har fått tilbud om to avtaler; en sentral overenskomst mellom NHO/Abelia og NSF, og en lokal særavtale mellom Kreftforeningen og NSF. Begge avtalene er tariffavtaler og begge avtalene har NSF avslått.

Ingen ansatte hos oss har fått sine lønns- eller arbeidsbetingelser redusert som følge av overgangen til Abelia.

Har NSF sine medlemmer mistet streikeretten?

Nei. Dersom arbeidsgiver mot formodning reduserer lokale ordninger i Kreftforeningen i tariffperioden, kan NSF reagere med streik i hovedoppgjørene ihht. norsk lov og ordinær praksis i arbeidslivet. Avtalt lønn kan heller ikke reduseres i denne perioden.

Hva var bakgrunnen for byttet av arbeidsgiverorganisasjon?

Etter 12 år i Virke, bestemte vi oss høsten 2015 for å melde oss inn i Abelia. Bakgrunnen for det var en mangeårig interessekonflikt mellom medlemsgrupper i Virke, knyttet til tobakksaken og ble utløst av saken med reklamefrie tobakkspakker.

Etter en grundig vurdering så vi at Abelia er den organisasjonen som totalt sett møter våre behov best. Vi så også at flere av de øvrige medlemsvirksomhetene i Abelia er interessante og relevante for oss å samarbeide med, i tillegg til at andre frivillige organisasjoner som ligner oss også er medlemmer i Abelia.

Vi setter stor pris på NSF sine medlemmer i Kreftforeningen, på samme måte som vi setter pris på alle våre medarbeidere uansett hvilken utdannelse eller erfaringsbakgrunn de har. Gjennom vår samlede kompetanse og erfaring, både blant ansatte og frivillige, ivaretar vi bredden på hele kreftområdet. Vårt valg av arbeidsgiverorganisasjon må sees i lys av hvem vi er, vårt samfunnsoppdrag og vårt bidrag til alle de som er rammet og kan bli rammet av kreft.

Hva sier vår arbeidsgiverorganisasjon?

Abelia-sjef Håkon Haugli mener Norsk Sykepleierforbund (NSF) villeder sine 108.000 medlemmer om streiken i Kreftforeningen. Lønns- og arbeidsvilkår blir beholdt, det samme gjelder streikeretten. Mer informasjon om dette kan du lese her.

Har du spørsmål om denne saken?

Ta kontakt med vår pressesjef, Erik Vigander på 901 33 771 eller erik.vigander@kreftforeningen.no