– Fra den dagen det ble kjent at regjeringen ønsket «gusjegrønne» og kjedelige tobakkspakker, har tobakksindustrien gjort alt den kan for å holde snus utenfor. Men de vant aldri frem hos politikerne. At de nå går rettens vei er helt som forventet, sier Ryel.

Mandag starter rettssaken mellom den svenske tobakksprodusenten Swedish Match og staten. Kreftforeningen er statens partshjelp i saken der Swedish Match har saksøkt for å slippe å innføre reklamefrie, «kjedelige» pakker fra 1. juli 2018 – slik Stortinget har vedtatt.

I løpet av uken skal retten ta stilling til om tobakksprodusenten får fortsette som før inntil saken kommer opp for tingretten en gang i fremtiden.

Blogg: En grunn mindre til å begynne med tobakk Reklamefrie pakker vil ikke få folk til å slutte å røyke eller snuse, men det vil gi barna våre en grunn mindre til å begynne.

Flere år med rettssaker
Ryel viser til at lange, ressurskrevende rettsrunder, gjerne over flere år, er tobakksindustriens taktikk overfor nesten alle land som prøver å gjøre produktene deres mindre attraktive og tilgjengelige.

– Dette er en del av deres uthalingsstrategi. Industrien vil ikke akseptere at snusboksen ikke lenger skal få selge et image til unge. De vil nå forsøke å skape usikkerhet og vinne tid slik at de fortsatt kan ha markedsandeler og tjene penger på at nye unge blir avhengige så lenge som mulig, sier Ryel.

Hvert år starter over 10 000 unge med snus i Norge. Dersom ikke tobakksindustrien får lov til å spille på de unges følelse vil langt færre starte med tobakk. Det viser erfaringene fra andre land som forbyr pakkene å spille på image.

– Swedish Match kan ikke selge sine produkter ved å appellere til fornuft, hele produktet er jo unødvendig – så de må appellere til følelser. De vil forsterke den identiteten du ønsker å være. Det gjelder særlig for ungdom. Uansett om det er en ishockeyspiller, en som drømmer om å bli eiendomsmegler, om det er en partyjente eller en rosablogger – det finnes en snusboks som er ment å appellere til nettopp deg, sier Ryel.

Gir konsekvensene et ansikt
Kreftforeningen står side om side med staten i rettsaken denne uken. Vi vil gi saken et ansikt på konsekvensene tobakk har for den enkelte og for samfunnet.

– Kreftforeningen snakker ikke kun på vegne av kreftsaken, men er et ansikt og talerør for folkehelsen. Jeg snakker også for det ufødte barnet i mors liv som blir skadet av nikotinen fra snus. Jeg snakker for den stressede bankmannen som snuser, og som på grunn av dette øker sin risiko for å dø av hjerteinfarkt. Jeg snakker på vegne av unge som hver eneste dag begynner med tobakk, og som blir avhengig fordi industrien lokker dem med kult design rettet mot deres følelser, sier Ryel.