Torsdag 31. oktober gikk vår årlige forskningstildeling av stabelen i Kreftforeningens Vitensenter. Nærmere 100 millioner kroner ble tildelt nye forskningsprosjekter.

Oppdatering 13. desember:
I ettertid av tildelingen har ytterligere tre prosjekter fått støtte, og totalbeløpet har økt til nærmere 110 millioner kroner. 

– Forskning er dyrt, og det er wow-øyeblikkene vi er ute etter når vi deler ut disse pengene. Det er inspirerende å se hva forskere er i stand til å utrette, for det er ofte ganske utrolige ting. Det gir oss håp for fremtiden, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Selv små gjennombrudd gir store svar

«Kreftgåten» er ennå ikke løst. Selv om man håper på de store gjennombruddene, er det de mange små gjennombruddene som til sammen bidrar til å gi oss nye svar.

– Gjennombrudd i forskning er små puslespillbiter som én etter én faller på plass. Som gradvis viser litt mer av det store og sammensatte bildet som kreft er. For hvert år som går blir vi litt klokere av dette puslespillet, sier Ryel.

15 prosjekter får støtte

Det er til sammen 15 forskningsprosjekter som får tildelt midler, innenfor tre kategorier. Syv forskningsprosjekter skal sørge for mer kunnskap om kreft. Totalt 46 millioner kroner deles ut til dette formålet.

Samtidig som vi prøver å knekke kreftkoden, ligger også viktig forskning som er med på å bedre behandlingen og hverdagen for pasienter og pårørende. Syv prosjekter skal forske på bedre behandling, for totalt 45 millioner kroner. Ett prosjekt får 5 millioner kroner for å jobbe for at flere skal få bedre liv med og etter kreft.

Les om mer om hvert enkelt forskningsprosjekt

En stor takk

Takket være våre givere, kan vi hvert år dele ut store millionbeløp til kreftforskning. Det er barnas kakesalg, bedrifters engasjement, arrangementer av lokale ildsjeler, trofaste givere, testamentene, og de som legger penger på bøssene som til sammen sørger for nye fremskritt.

– I Kreftforeningen er vi veldig ydmyke over at folk over hele landet velger å gi til akkurat vår sak. Når vi deler ut så store summer til kreftforskning, er det viktig å huske på hvor disse kronene kommer fra.  Folk over hele landet som vil at norske kreftforskere skal gjøre nytte av pengene. Alle fortjener en stor takk.

Vil du bidra til nye fremskritt? Gi en gave til kreftsaken!
    

Fakta om Kreftforeningens forskningstildeling     

 • I 2019 bevilger vi totalt over 220 millioner til kreftforskning. 96,9 millioner kroner deles ut via den årlige forskningstildelingen, resten i andre sammenhenger.
 • Kreftforeningens årlige forskningstildeling er basert på en åpen utlysning. Alle forskningsmiljøene i Norge kan søke om midler.
 • Alle prosjektene er grundig vurdert og kvalitetssikret av internasjonale fagpersoner og brukerrepresentanter.
 • Flere forskningsinstitusjoner tildeles midler i årets forskningstildeling:
  • Oslo Universitetssykehus (45 millioner kroner, hvor 40 millioner er til Radiumhospitalet)
  • Universitetet i Oslo (25 millioner kroner)
  • Kreftregisteret (6 millioner kroner)
  • Haukeland Universitetssykehus (6 millioner kroner)
  • Folkehelseinstituttet i Bergen (5 millioner kroner)
  • Universitetet i Bergen (9,5 millioner kroner)

Kreftforeningen er en stor bidragsyter til kreftforskning, og har tildelt forskningsmidler for totalt 6,5 milliarder kroner gjennom tidene. Slik tildeler vi forskningsmidler