Kreftforeningen inviterer prosjektledere til å søke om forskningsmidler innen alle kreftrelaterte temaer som går inn under Kreftforeningens formål.

Det er satt av 175 milioner kroner til utlysningen.

I år kan prosjektledere søke om rammebevilgning for større forskningsprosjekt med varighet fra ett til fire år og budsjett på 1-12 millioner kroner. Se utlysning for mer informasjon om søknaden og evalueringskriteriene.

Utlysningen inkluderer også 25 millioner kroner som ble samlet inn gjennom aksjonen Krafttak mot kreft 2016. Disse midlene er øremerket prosjekter rettet mot aksjonens tema Leve med kreft.

Søknadsfristen er 1.juni kl 13.00.

Styret gjør den endelige avgjørelsen i oktober i år. 

Ta kontakt med forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no dersom du har spørsmål.

Velkommen som søker!

Var denne siden nyttig?