Styret i Helse Sør-Øst RHF har presentert et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF, med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

– Endelig ser det ut til at de endeløse og årelange diskusjonene om organiseringen av kreftbehandlingen i Oslo får sin løsning. En bedre løsning enn det vi hadde turt å håpe på, sier Anne Lise Ryel, Kreftforeningens generalsekretær.

Hun er glad for at et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet endelig blir en realitet. I forslaget til  styret i Helse Sørøst fremkommer det også at det er blant de ting som skal gjennomføres først.

– Pasientene fortjener virkelig å få en annen standard enn de nedslitte, lite funksjonelle lokalene som er der i dag.

Radiumhospitalet skal satses på slik at det virkelig blir «Kreftsykehuset», med stor K  – ved at langt flere kreftdiagnoser vil få sin behandling der.

– Den siste brikken faller nå på plass, slik at Radiumhospitalet i fremtiden vil være det komplette kreftsykehuset med pasientbehandling, klinikk,  forskning,  innovasjon og  næringsutvikling som integrerte deler. Mange har drømt om og jobbet for dette lenge, og det vil bety  mye for dagens og fremtidens kreftpasienter, sier Ryel.

 

Var denne siden nyttig?