Våre viktigste politiske saker – dette mener partiene Vi har lest alle partiprogrammene - se stor oversikt over partienes standpunkter når det gjelder digitalisering av helsevesenet, utnyttelse av helsenæring og antibiotikaresistens.

Du kan bidra!

Vi trenger din hjelp med å utfordre politikerne til å sikre bedre kreftbehandling i fremtiden – så fort som mulig. Hjelp oss med å spre budskapet:

  • Snakk med politikerne om helse. Oppsøk de som står på stand på torget, send en e-post til partikontorene eller skriv et leserinnlegg i din lokalavis.
  • Hjelp oss å spre budskapet; del filmen i sosiale medier.
  • Vi er sterkere sammen – bli medlem

Uavhengig av hvilket parti du stemmer på, er det viktig at alle politikere fra alle partier er klare over at det haster med å løse de utfordringene vi står overfor i fremtidens kreftbehandling.

Det haster

Vi blir flere og eldre. Det vil bety mer kreft. I 2030 er vi 42 000 som får kreft hvert år – omtrent 10 000 flere enn i dag. Vi har to valg: Vi kan vente til kreftbølgen står utenfor døra vår. Eller vi kan velge å brette opp ermene i dag og være forberedt når den er her.

Kreftforeningen mener at politikerne må gjøre en ekstra innsats på disse områdene:

Digitalisering av Helse-Norge
Vi forventer at vi i 2017 har digitale systemer som snakker godt sammen, på tvers av institusjoner og forvaltningsnivåer, og hvor korrekte opplysninger og informasjon følger den enkelte pasient. Det er ikke tilfellet i dag.

Bedre utnyttelse av helsenæringen
I Norge har vi store mengder innsamlede helsedata, biobanker og helseregistre av høy kvalitet. I tillegg har vi en befolkning med høy kunnskap og stor villighet til å ta i bruk ny teknologi. Disse fortrinnene blir ikke godt nok utnyttet i dag.

Tiltak mot antibiotikaresistens
I kreftbehandlingen spiller antibiotika en helt sentral rolle, og antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene verden står overfor i dag. I dag overlever sju av ti kreft. Det tallet kan halveres om vi ikke kan bruke antibiotika i kreftbehandlingen.

Se hva de politiske partiene mener om våre tre viktigste saker