Våre viktigste politiske saker – dette mener partiene Vi har lest alle partiprogrammene - se stor oversikt over partienes standpunkter når det gjelder digitalisering av helsevesenet, utnyttelse av helsenæring og antibiotikaresistens.

Hvorfor er det viktig?

  • I dag overlever sju av ti kreft. Det tallet kan halveres om vi ikke kan bruke antibiotika i kreftbehandlingen.
  • Enkelte typer kreftbehandling vil ikke kunne tilbys dersom vi ikke har effektiv antibiotika.
  • Utviklingen av nye produkter på dette området har nesten stoppet opp.

 

Hva må gjøres?

  • Etterspørselen må dempes. Pasienter som ikke har et helt reelt behov må bruke mindre antibiotika slik at kreftsyke kan behandles for sin sykdom. 
  • Tilbudet må svekkes. Leger og tannleger må skrive ut mindre antibiotika. 
  • Det offentlige og legemiddelindustrien må gå sammen internasjonalt og sikre at det utvikles nye antibiotikaprodukter.

Tidligere i år startet vi en internasjonal kampanje mot antibiotikaresistens:

 

Var denne siden nyttig?