Våre viktigste politiske saker – dette mener partiene Vi har lest alle partiprogrammene - se stor oversikt over partienes standpunkter når det gjelder digitalisering av helsevesenet, utnyttelse av helsenæring og antibiotikaresistens.

Hvorfor er det viktig?

  • Det er en forutsetning for å kunne ta i bruk nye systemer og behandlingsmetoder til ditt beste.
  • For å gi økt trygghet for at riktig behandling gis til rett tid.
  • For å unngå pasientskader og andre uheldige hendelser i helsesektoren.

Hva må gjøres?

  • Det må investeres penger. Mye penger. Vi trenger en nasjonal transportplan for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.
  • En vellykket digitalisering krever en klar nasjonal styring. Ledere på alle nivåer må bidra til å skape oppslutning om felles mål, og sørge for implementering av nødvendige løsninger.
Les bloggen vår Sju av ti tror at sykehusjournalen deres kan deles elektronisk mellom behandlingsinstitusjoner, og på tvers av grensene for regionale helseforetak. Det er feil.

Holly (42) var en av dem som fikk kreft og møtte et uoversiktlig system med 50 helsearbeidere fordelt på tolv avdelinger ved fem sykehus. Historien hennes viser hvorfor vi trenger ett felles system for elektronisk informasjonsutveksling i helsevesenet vårt: