Våre viktigste politiske saker – dette mener partiene Vi har lest alle partiprogrammene - se stor oversikt over partienes standpunkter når det gjelder digitalisering av helsevesenet, utnyttelse av helsenæring og antibiotikaresistens.

Alt er lagt til rette for at Norge kan ta en ledende rolle når det gjelder helsenæring. Vi har store nasjonale fortrinn i form av store mengder innsamlede helsedata, biobanker og helseregistre av høy kvalitet. I tillegg har vi en befolkning med både høy kunnskap om og stor vilje til å ta i bruk ny teknologi. 

Hvorfor er det viktig?

  • For å sikre et best mulig tilbud og de nyeste produktene på markedet.
  • For å gi bedre og mer effektiv behandling, og bedre og mer effektive tjenester.
  • For å bygge en næring som skaper arbeidsplasser og genererer inntekter for staten, samt utnytte den posisjonen vi allerede har innenfor næringen – spesielt kreftområdet.

Hva må gjøres?

  • Det må føres en aktiv og offensiv politikk for næringsutvikling innen helse og omsorg. Store, verdensledende kreftmiljøer som allerede finnes må få muligheten til å videreutvikle seg, samtidig som det stimuleres til nye oppstartsbedrifter.
  • Vi må på en bedre og mer målrettet måte utnytte den teknologiske kompetansen som finnes i Norge.
  • Det må bli lettere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata, samt bedre mulighet for økt nordisk samarbeid ved at lover som hindrer dette i dag endres.