Hvert år dør 15 millioner mennesker i verden mellom 30-69 år av en ikke-smittsom sykdom som kreft. Mange av disse dødsfallene kan forebygges. Dette var temaet da Kreftforeningens generalsekretær, Anne Lise Ryel, var invitert som hovedtaler da den andre «Global NCD Alliance Forum» i Sharjah gikk av stabelen i desember.

Millioner av mennesker dør unødvendig hvert eneste år. Vi trenger ledelse og handling for å nå målet om å redusere disse dødsfallene med én tredel innen 2030, sier Anne Lise Ryel. Til tross for at dette er ett av FNs bærekraftsmål, vil det ikke bli nådd.

– Det er derfor behov for å sette ytterligere krefter bak arbeidet, fortsetter Ryel.

350 representanter fra sivilsamfunnet fra nesten 70 land kom sammen i Sharjah for å berede veien mot FNs høynivåmøte om ikke-smittsomme sykdommer i 2018. Basert på Kreftforeningens mangeårige arbeid for aktivt å fremme brukerstemmen i vårt arbeid, lanserte Anne Lise Ryel NCD-alliansens nye rapport «Our Views Our Voices – The Advocacy Agenda for People Living with NCDs”. Rapporten, som er basert på innspill fra nesten 2000 pasienter og pårørende fra hele verden, peker på hva mennesker som selv er rammet ser som det viktigste for å bedre sin situasjon.

– Dette viser oss at i tillegg til forskningsbasert kunnskap, argumenter og retorikk, trengs det ansikt på ikke-smittsomme sykdommer. Det er enormt viktig å involvere de det snakkes om, eller på vegne av, sier Ryel. Fordi: NCD er ikke et teknisk begrep – det handler om folk!

Du kan lese mer om «Our View Our Voices»