Under starten på valgkampen mandag, løftet Høyre frem «Pakkeforløp hjem for kreftpasienter» som et av de viktigste satsingsområdene innenfor helse de neste årene. Tilbudet skal ta vare på kreftpasienter som har blitt friske etter behandling eller holder sykdommen i sjakk, men ofte har fysiske og psykiske utfordringer de i dag må håndtere på egenhånd.

– Det er ikke nødvendigvis enkelt å returnere til hverdagslivet etter en kreftdiagnose og –behandling, selv om man har blitt helt kreftfri. Flere sliter med senskader som kan begrense livet både fysisk, psykisk og sosialt, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Hjelp til å mestre et nytt liv

Kreftforeningen har allerede i flere år finansiert kreftkoordinatorstillinger i halvparten av landets kommuner for å bidra i dette arbeidet.

– Livet blir annerledes etter en kreftdiagnose. Vi har lenge jobbet for at de som kommer ut av sykehus, som enten er friske eller fortsatt skal leve med kreftsykdommen, skal få hjelp til å mestre livene sine. Dette programmet skal koordinere alt som skjer med dem som rammes av kreft i det vi vet kan være tøffe tak i en ny hverdag – også for pårørende, sier Ryel.

«Pakkeforløp hjem» kommer to år etter at pakkeforløp for behandling av 28 ulike krefttyper ble innført i 2015. Dette er standardiserte, faglige retningslinjer for utredning og behandling som gir mer forutsigbarhet og raskere behandling.

Kreftfri, men ikke frisk

Statsminister Erna Solberg løftet frem verdien av at sykehusene, NAV og kommunene jobber sammen i et systematisk og koordinert oppfølgingstilbud.

– Årlig rammes titusenvis av kreft. Vi skal ikke miste dem av syne når de forlater sykehusene. Mange er kanskje kreftfrie, men de er ikke alltid friske. Vi vil at de skal få oppfølging og jevnlige undersøkelser, for eksempel med tanke på ernæring, trening og sosialt liv. De må få livet tilbake.

Her kan du se Kreftforeningens tilbud til kreftrammede og pårørende.