Slik kan bedre helse utrydde fattigdom

Som første land i verden legger Norge fram en strategi for global bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft. Vi får nemlig ikke utryddet fattigdommen i verden uten bedre helse.

Fredag 22. november lanserte Norge strategien «Bedre helse, bedre liv». Målet med strategien er å bekjempe såkalte ikke-smittsomme sykdommer med våre bistandsmidler.  

– Over 70 prosent av dødsfallene i verden skyldes ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser. Likevel går kun 1 prosent av verdens helsebistand til å bekjempe disse sykdommene. Slik kan det ikke fortsette, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Disse sykdommene fører til enorme lidelser og hjemsøker mennesker i sin mest arbeidsføre alder. Som alltid er det de fattigste som rammes hardest.

En menneskerett, men ingen selvfølge

Det er en menneskerett å ha tilgang til helsetjenester, men det er fremdeles altfor mange som ikke har det. Vi må derfor bidra til at det bygges opp et trygt og tilgjengelig helsetilbud til alle.

Får man kreft i Norge, er man velsignet med moderne behandling i verdensklasse. Det er lett å glemme at dette ikke er tilfelle for mennesker i store deler av verden. Kreftbehandling er kostbart.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

Snuoperasjon

I land som i utgangspunktet har dårlig økonomi og en ufullstendig utbygd helsetjeneste, er omfanget av ikke-smittsomme sykdommer med på å gjøre dem enda fattigere. Dette må vi snu.

– Kreftforeningen har lenge vært en aktiv pådriver for å bidra til at norske myndigheter i større grad prioriterer bistandsmidler til ikke-smittsomme sykdommer, herunder kreft, sier Ryel og legger til:

– Bistanden vår er til for å hjelpe lav- og mellominntektsland til å bygge egne bærekraftige samfunn. Men det hjelper lite hvis sykdom og død hindrer folk i å gå på skole, jobbe og bidra i samfunnet. Verden er derfor helt avhengig av å bruke bistandsressursene smartere og vi er glade for at Norge går i bresjen for dette.

I Norge har frivillig sektor vært avgjørende i oppbygging av velferdsstaten. Frivillige organisasjoner har drevet forebyggende arbeid og pleiet syke mennesker. De har utdannet sykepleiere, bidratt til å spre helseinformasjon og bygget opp helsestasjoner. Gjennom sitt engasjement har de lagt trykk på myndighetene, slik at sterke markedsaktører som tobakk- og alkoholindustrien er blitt kraftig regulert. Denne suksessoppskriften må vi ta med oss i vår innsats for andre.  

Fakta om saken

  • Over 70 prosent av dødsfallene i verden skyldes ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser.
  • De viktigste risikofaktorene er tobakk, luftforurensning, skadelig bruk av alkohol, lite fysisk aktivitet og usunt kosthold med for mye salt, sukker og transfett/mettet fett.
  • Den største andelen av dødsfall fra ikke-smittsomme sykdommer før fylte 70 år skjer i lav- og mellominntektsland (86 prosent). Det er også her vi ser den raskeste økningen i antall dødsfall.

Var dette nyttig?