Hjelp oss å realisere drømmen

Per 20. august 2021 er det samlet inn kr 4.5 millioner til etableringen av et helt nytt kreftomsorgssenter på Vestlandet.

Digital illustrasjon av nytt Vardesenter i Bergen

Vardesenteret er i midlertidige lokaler i Parkbygget på Haukeland. Siden oppstarten har årlig besøkstall økt, til over 16 000 i 2019. Lokalene er nå altfor små og mangelen på areal gjør at vi ikke når alle de kreftrammede vi ønsker. Samtidig begrenser det muligheten for å utvikle nye, relevante tilbud som kan bidra til bedre mestring og økt livskvalitet for kreftpasienter her i vest.


For å gjøre noe med dette, har Helse Bergen satt den flotte trevillaen i Ibsensgt 118 til disposisjon. Kreftforeningen er nå i gang med å samle inn penger slik at huset kan oppgraderes til å bli et fyrtårn og et livskraftig fellesskap for kreftpasienter og pårørende. Men huset trenger mye renovering, både innvendig og utvendig.

Vi er så takknemlig for alle som har engasjert seg inn i vårt spennende husprosjekt, og vi er helt avhengig av økonomisk støtte for å klare å nå målet vårt. Vi håper du vil hjelpe oss med realiseringen av et fremtidsrettet og nyskapende Vardesenter på Haukeland som skal bidra til at pasienter og pårørende får et bedre tilbud og oppfølging for å mestre livet med alvorlig sykdom.

Sammen kan vi bygge et viktig fellesskap som vil gjøre livet til kreftrammede bedre! Ingen skal møte kreft alene.

Vi trenger din hjelp

Med nye, større lokaler kan vi utvide våre tilbud for alle rammet av kreft på Vestlandet. Huset på bildet er kjøpt av Helse Bergen, og Kreftforeningen samler nå inn penger for å renovere bygget.

Bli med og støtt prosjektet!

Var dette nyttig?